برطرف شدن اختلال شارژ مستقیم

82 | 95/6/31 14:03

اختلال مربوط به خرید شارژ مستقیم برطرف شد و کاربران گرامی میتوانند مانند گذشته شارژ مستقیم خود را خریداری نمایند .

شارژ مستقیم
توجه! ثبت نظر فقط برای کاربران سایت امکان پذیر است
مطالب دیگر

اضافه شدن بسته های ترکیبی ایرانسل

تمدید قرارداد درگاه بانک

اعمال تغییرات و افزایش سود

شروع تغییرات سایت

اطلاعیه مهم